Chakra Dhyana by Sudha

9.00

Category:

33 Minute Chakra Chanting Meditation

Activating the Chakras by Chanting the Seed MantrasĀ 

Mooladhara: Lang

Swadhistana: Vang

Manipura: Rang

Anahata: Yang

Vishudhi: Hung

Ajna: Aum

Sahasrara: Ogum

Satyam Om

Sudha’s Music Available Online